fdet5

fdet4

fdet1

fdet34

fdet2  fdet7
  fdet6
fdet8 fdet10
fdet9
fdet11  fdet18
 fdet16  fdet17
fdet20 
 fdet19  fdet13fdet12
 fdet15  fdet14
  fdet21
fdet22 fdet28
  fdet30
 fdet29  fdet27
 fdet23 fdet24fdet25
 fdet31 fdet26

fdet35